รายละเอียดบัตรผ่านประตูในงานกิจกรรม Siam VW Festival 2023

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรผ่านประตูในงานกิจกรรม Siam VW Festival 2023 FEB 11-12

บัตรผ่านประตู ท่านละ 200 บาท/1 ใบ (ใช้ได้เฉพาะในวันงานกิจกรรมที่ระบุวันไว้เท่านั้น)

บัตรรถยนต์ คันละ 100 บาท/1ใบ (ใช้ได้ทั้งสองวันในงานกิจกรรม)

***บัตรผ่านประตูสามารถนำมาแลกของที่ระลึกได้ภายในงานกิจกรรม